Garantii

Käesolev garantii/ regulatiivne poliitika näeb ette rehvivahetuse kindlatel tingimustel. Nimetatud poliitika kehtib rehvidele, mida kasutatakse normaalsetes ehk tavatingimustes. Rehvidele, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või on ära kulunud hooletuse või halva käsitlemise tõttu - garantiikaitse ei laiene.

Garantii kõlblikkus.

Käesolev garantii kehtib igale rehvile, mis kannab täielikku D.O.T. seerianumbrit ning, mis töötab normaalsetes kasutustingimustes. Garantiikõlblikud rehvid peavad olema sõidukil, millele need esialgselt vastavuses sõiduki valmistaja soovitustele paigaldati. Käesolev garantii kehtib ainult originaalrehvi ostjale ja ei ole antav edasi kolmandatele isikutele. Rehvid on käesoleva garantiiga kaitstud esialgse kasutatava turvisemustri kasutusajaks, kuid mitte kauem kui:
 • sõiduauto, maasturi ja tarbesõiduki rehvid - mitte kauem kui 3 aastat alates ostukuupäevast (vajalik on esitada ostu tõendav dokument).
 • veoauto, bussi, traktori, haagise ja tööstusmasina rehvid - mitte kauem kui 1 aasta alates ostukuupäevast (vajalik on esitada ostu tõendav dokument)

Nimetatud ajaperiood ei hõlma käesoleva garantiiga kaitstud rehvide oodatavat kasutusaega.

Ei garanteerita

rehve, mis on muutunud kasutamiskõlbmatuks alljärgnevatel põhjustel:
 • teeohtudest tekitatud vigastused või kahjustused, mis on rehvile põhjustatud takistuste ja prahi poolt [näiteks lõike-, torkevigastused, (parandatavad või mitte), muhud, rebendid või löökidest põhjustatud purunemised];
 • mittenõuetekohane rehvirõhu kasutamine või teised hooldusega seotud puudused;
 • mittenõuetekohased montaaži- või demontaažiprotseduurid;
 • sõiduki või rataste anomaaliad [näiteks paindunud rattasõlmed, rataste (sildade) vale reguleerimine, kulunud või rikkis osad];
 • avariist, korrosioonist, vandalismist, tulekahjust või loodusõnnetustest põhjustatud kahjustused;
 • sadmetest ja käsitsemisest tingitud vigastused või kahjustused;
 • rehvid, mis on täidetud vahu, soolvee või muu ainega, mis on ettenähtud õhu kui pumpamiskeskkonna asendamiseks või täiendava massi saavutamiseks; 
 • vale rakendus, valesti käsitsemine, hooletus, rataste või kettide kahjustus.


Täiendavad välistused. 

 • Rehvid, millel esinevad vanusest või ilmastikust tingitud kahjustused.
 • Buldooserite, kaugvedude veoautode või skreeperite rehvid, mis töötavad ületades Ton-Mile-Per-Hour (TMPH) (tonn-miili tunnis) või Ton-Kilometer-Per-Hour (TKPH) (tonn-kilomeetrit tunnis) teguri nimiväärtust.
 • Buldooserite ja laadurite rehvid, mis töötavad nimivõimsustegurit Work Capacity Factor (WCF) ületades.
 • Mittenõuetekohased hoiutingimused.
 • Rehvid, mis on monteeritud "O" rõngastega ja mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks teehöövlite ja buldooserite rehvidena.
 • Protekteeritud rehvid.
 • Rehvid, mida on pärast tehasest lahkumist muudetud (lõigatud üle sooned, taastatud pinnasehaaratsid jne.).


Mida garanteeritakse?

Rehvid, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks erinevatel ülaltoodud põhjustel, asendatakse vastavalt käesolevale garantiile.

Kompenseerimine.

Rehvi kompenseerimisel korrutatakse järelejäänud turvisemustri sügavuse protsent esialgse ostuhinnaga ehk kompenseeritakse järelejäänud turvisemustri osa.

Kliendi kohustused.

Klient peab esitama mõistliku aja jooksul kirjaliku garantiinõude Rehvipartner OÜ-le. Vajaduse korral teostatakse garantiirehvi ülevaatus Rehvipartner  OÜ-s.

Piirangud ja väljaarvamised.

Kõik eeldatavad garantiid, sealhulgas igasugune müügikõlblikkus või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii on selgesõnaliselt piiratud käesoleva kirjaliku garantii kestusega.

Kõik kohustused või vastutus ajakaotuse, ebamugavuste, sõiduki/ veoki kasutamise kadude või mis tahes muude otseste või kaudsete kahjude eest siinkohal välistatakse.