Miten kuorma- ja linja-autojen renkaiden pinnoitus tapahtuu? Mitä menetelmiä käytetään?

Laadukkaasti pinnoitetut renkaat tarjoavat uusiin verrattavaa suorituskykyä, mutta selvästi matalampaan hintaan. Pinnoituksessa käytetään kahta eri menetelmää:

Muottipinnoitus eli kuumapinnoitus:

  • Muottipinnoituksessa käytetään kuumennettuja rengasmuotteja.
  • Runko karhennetaan.
  • Uusi kumikerros kiinnitetään runkoon.
  • Rengas vulkanoidaan kuumennetussa muotissa noin 150 °C lämpötilassa. Muotissa ovat matriisit, joilla painetaan renkaaseen uusi pintakuvio ja kylki, antaen renkaalle uuden ulkonäön.  


Esivulkanointiin perustuva pinnoitusmenetelmä eli ns. kylmäpinnoitus.
RINGTREAD-teknologia on laadukkain pinnoitusmenetelmä.


Esivulkanoitu pintakumi liitetään käsiteltyyn ja tarkastettuun rengasrunkoon.

  • Rengasrunko tarkastetaan erikoisjärjestelmällä tyhjiölaitteessa
  • Rengasrunko karhennetaan
  • Pintakumi ja rengasrunko vulkanoidaan
  • Parhaan liitoksen aikaansaamiseksi rengas kovennetaan painekammiossa

Kuten uusien renkaiden valmistuksessa, käytetään RINGTREAD-menetelmässä keskihakuvoimaa, jolla annetaan uudelle kulutuspinnalle lopullinen muoto runkoon kiinnittämisen jälkeen. Kulutuspintaa ei kiristetä eikä vaurioita. Uusissa kulutuspinnoissa ei ole lainkaan saumoja, jotka ovat tavallisessa pinnoituksessa välttämättömiä.

RINGTREAD-kulutuspinnoissa ei ole saumoja ja ne sopivat erinomaisesti rengasrunkoihin. Niissä ei ole jännitteitä eikä deformaatioita. Tämä menetelmä takaa lyhyemmän käsittelyajan ja aiheuttaa vähemmän jätettä. Pinnoitettujen renkaiden voi verrata uusiin ja se on usein paremminkin.