Pareiza riepu uzglabāšana ārpussezonas laikā

Vai Jūs divas reizes gadā esat šķendējušies par notraipītām drānām, netīru bagāžas nodalījumu un riepām, kas aizņem daudz vietas šķūnī vai pagrabā?
Vasaras riepas ziemas sezonā un ziemas riepas vasaras sezonā Jūs varat uzglabāt ērtā riepu “viesnīcā”. Šādus pakalpojumus piedāvā daudzas remontdarbnīcas.

Kādi ir riepu uzglabāšanas noteikumi?
Riepas uzglabā mērenā temperatūrā labi vēdināmās un sausās telpās, ko tieši neietekmē saules gaisma un klimatiskie apstākļi. Sargāt no ķimikālijām, šķīdumiem un oglekļa, kas var negatīvi ietekmēt gumijas kvalitāti. Raugās, lai blakus riepām neatrastos asi priekšmeti (asi metāla, koka priekšmeti u.tml.)  Blakus riepām nedrīkst atrasties karstuma avoti, kvēlojoši priekšmeti, dzirksteles vai elektriskie vadītāji un ozona avoti (transformatori, elektromotori, metināšanas iekārtas utt.). Ja riepas ilgāku laiku tiek uzglabātas sakrautas kaudzē, tās ik pa brīdim pārcilā (maina to atrašanās vietas). Cenšas izvairīties no riepu novietošanas zem citiem priekšmetiem. Strādājot ar riepām un to piederumiem, izmanto piemērotus darbarīkus un iekārtas.

Īslaicīga uzglabāšana (līdz 4 nedēļām): Riepas var kraut vienu virs otras uz piemērotiem paliktņiem. Krāvumam nevajadzētu būt augstākam par 1,20 metriem. Pēc 4 nedēļām riepas maina vietām. Ja riepas uzglabā kopā ar diskiem, tās novieto vertikāli vai sarindo uz plaukta vienā rindā.

Ilglaicīga uzglabāšana: Riepas uzglabā vertikāli plauktā, kas pacelts vismaz 10 cm augstumā. Lai novērstu defektu rašanos, reizi mēnesī riepas nedaudz pakustina.