Nolietoto riepu savākšana

Rehvipartner OÜ uzņēmums ir ražotāju atbildības organizācijas MTÜ Rehvironglus loceklis. MTÜ Rehviringlus ir 2010. gada aprīlī reģistrēta ražotāju atbildības organizācija, kas saviem locekļiem piedāvā nolietoto riepu savākšanas un pārstrādes pakalpojumu. Rehvipartner OÜ klienti vecās riepas bez maksas var nodot vairākos MTÜ Rehviringlus savākšanas punktos. Precīzāku informāciju par savākšanas punktiem var saņemt pa tālruni: + 372 511 6375 (P-P 10.00-17.00) vai pa e-pastu: info@rehvipartner.ee.


Ražotāja atbildība


Igaunijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likums ir noteicis t.s. videi kaitīgo preču ražotāju atbildības principu, un tas nozīmē, ka ražotājiem un importētājiem ir finansiāli jāatbalsta šo preču atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēma. 2005. gadā šajā izstrādājumu sarakstā iekļāva arī riepas, un kopš 2006. gada 1. janvāra šīs prasības ir obligāti izpildāmas.

Līdz šim likums noteica, ka ražotājiem / importētājiem bija jāatver vismaz viens atkritumu savākšanas punkts katrā apriņķī. Saskaņā ar 2010. gada jūnijā izdoto rīkojumu no 2011. gada katram ražotājam / importētājam vai viņu pārstāvim no ražotāju atbildības sistēmas katrā apdzīvotā vietā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu vismaz 1500 iedzīvotāji, ir jāatver savs savākšanas punkts.

Lai ražotāji / importētāji varētu ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un izpildīt ar to saistītos rīkojumus, ir izveidots Valsts videi kaitīgo preču reģistrs (saīsin. PROTO), kas uzskaita Igaunijā saražoto, vietējā tirgū pārdoto, valstī ievesto un no valsts izvesto videi kaitīgo preču ražotājus, kaitīgo preču un to atkritumu (t.sk. riepas) pārstrādāšanas un utilizācijas pasākumus, un no Igaunijas izvesto atkritumu atkārtotu izmantošanu un utilizāciju. PROTO reģistrā reģistrējas visi Igaunijas uzņēmumi, kas ražo / importē videi kaitīgas preces.

• Atkritumu apsaimniekošanas likums (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010029)
• Mehānisko transportlīdzekļu un to detaļu savākšanas, nogādāšanas atpakaļ ražotājam, atkārtotas izmantošanas vai iznīcināšanas prasības, kārtība, rādītāji un piemērošanas termiņi (https://www.riigiteataja.ee/akt/928587)
• Likums par Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumiem (https://www.riigiteataja.ee/akt/12795899)
• Videi kaitīgo preču reģistra noteikumi (https://www.riigiteataja.ee/akt/13291060)
• Valsts Videi kaitīgo preču reģistrs (http://proto.keskkonnainfo.ee/?page=pub_startup&u=20100704123631)
• Riepu atkritumu savākšanas, nogādāšanas atpakaļ ražotājiem un utilizācijas vai iznīcināšanas prasības un kārtība (https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801)