Garantija

Minētā garantija / reglamentējošā politika paredz riepu nomaiņu pēc stingriem noteikumiem. Tā ir spēkā riepām, kas tiek izmantotas normālos jeb ikdienišķos apstākļos. Uz riepām, kas ir kļuvušas lietošanai nederīgas vai nodilušas nolaidīgas izmantošanas rezultātā, šī garantija nav spēkā.


Garantijas spēkā esamība.


Šī garantija ir spēkā visām riepām, kas ir marķētas ar pilnu D.O.T. sērijas numuru un tiek lietotas normālos apstākļos. Garantija attiecas tikai uz tādām riepām, kas ir sākotnēji uzmontētas noteiktam transportlīdzeklim saskaņā ar tā ražotāja ieteikumu. Šī riepu garantija attiecas tikai uz paša pircēja pirktajām oriģinālriepām, un nav nododama trešajām personām. Šī garantija ir spēkā riepām ar oriģinālu protektoru, bet ar laika ierobežojumu:
• vieglo automobiļu, apvidus automobiļu un kravas mašīnu riepas – līdz 3 gadiem sākot no iegādāšanās datuma (nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments).
• kravas mašīnu, autobusu, traktoru, piekabju un industriālās tehnikas riepas – līdz 1 gadam sākot no iegādāšanās datuma (nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments).

Minētais periods neaptver ar šo garantiju segto riepu paredzēto lietošanas laiku.


Garantija nav spēkā


Riepām, kas ir kļuvušas lietošanai nederīgas šādos gadījumos:
• kaitējumi vai bojājumi, ko riepām izraisījuši šķēršļi vai atkritumi [piemēram, griezumi, dūrumi (remontējami vai neremontējami), deformācijas, plīsumi vai triecienu rezultātā radušies plīsumi];
• noteikumiem neatbilstošu riepu izmantošana vai citas ar aprūpi saistītas neatbilstības;
• noteikumiem neatbilstīgas montāžas vai demontāžas procedūras;
• nenormāls transportlīdzekļa vai riteņu stāvoklis [piemēram, saliekti riteņu mezgli, nepareizi noregulēti riteņi (tilti), nodilušas vai bojātas detaļas];
• avārijas, korozijas, vandālisma, ugunsgrēka vai dabas katastrofu rezultātā radušies bojājumi;
• bojājumi, kas radušies ierīču iedarbības vai nepareizas lietošanas rezultātā;
• ar putām, sālsūdeni vai kādu citu vielu pildītas riepas, lai aizvietotu riepu gaisu vai palielinātu masu;
• nepareizs pielietojums, nepareiza izmantošana, nolaidība, riteņu vai ķēžu bojājumi.


Citi ierobežojumi.


• Riepas, kurām bojājumi ir radušies vecuma vai laika apstākļu ietekmes dēļ.
• Buldozeru, tālbraucēju kravu pārvadātāju vai skrēperu riepas, kuru slodzes pārsniedz Ton-Mile-Per-Hour (TMPH) (tonna-jūdzes stundā) vai Ton-Kilometer-Per-Hour (TKPH) (tonna-kilometri stundā) koeficienta nominālo vērtību.
• Buldozeru un krāvēju riepas, kuru slodze pārsniedz nominālās darbspējas koeficientu Work Capacity Factor (WCF).
• Noteikumiem neatbilstoši uzglabāšanas apstākļi.
• Riepas, kas ir uzmontētas ar “O” gredzeniem, ko nav atļauts izmantot ceļu greideriem un buldozeriem.
• Riepas ar atjaunotu protektoru.
• Riepas, kurās pēc izlaišanas no rūpnīcas ir izdarītas izmaiņas (grieztas rievas, atjaunotas radzes utt.).


Kas tiek garantēts?


Riepas, kas ir kļuvušas lietošanai nederīgas kādā no iepriekš minētajiem gadījumiem, aizvieto saskaņā ar šo garantiju.

Kompensēšana.


Riepu kompensēšanas gadījumā sareizina atlikušā protektora raksta dziļuma procentu ar sākotnējo pirkšanas cenu jeb tiek kompensēta atlikusī protektora daļa.

Klienta pienākumi.


Rakstisku garantijas prasījumu klients Rehvipartner OÜ iesniedz saprātīga termiņa laikā. Ja nepieciešams, Rehvipartner OÜ apseko garantijai pakļauto riepu.

Ierobežojumi un atskaitījumi.


Visas iespējamās garantijas, tostarp jebkura garantija par piemērotību konkrētiem mērķiem vai pārdodamību, ir skaidri ierobežota ar šīs rakstiskās garantijas darbības termiņu.

Ar šo visas saistības vai atbildības par kavējumiem, neērtībām, transportlīdzekļa / kravas automobiļa izmantošanas zaudējumiem vai jebkādām citām tiešiem vai netiešiem zaudējumiem tiek izslēgtas.