Takuu

Tämän takuu- ja säätelypolitiikan mukaisesti vaihdetaan renkaat uusin tietyillä ehdoilla. Mainittu politiikka koskee renkaita, joita käytetään normaaleissa olosuhteissa. Takuu ei koske renkaita, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi tai ovat kuluneet huolettomuuden tai väärän käytön seurauksena.

Takuukelpoisuus

Takuu koskee kaikkia renkaita, joissa on täydellinen D.O.T. sarjanumero ja joita käytetään normaaleissa olosuhteissa. Takuukelpoisten renkaiden pitää olla ajoneuvossa johon ne on asennettu valmistajan suositusten mukaisesti. Tämä takuu koskee vain alkuperäisrenkaiden ostajaa ja sitä ei saa luovuttaa muille henkilöille. Tämä takuu kattaa renkaat niiden pintakuvion käyttöiän aikana, mutta korkeintaan:

 • Henkilöauton, maasturin ja ammattiajoneuvon renkaat 3 vuotta ostopäivästä (on esitettävä ostokuitti).
 • Kuorma-auton, bussin, traktorin ja teollisuuskoneen renkaat 1 vuoden ostopäivästä (on esitettävä ostokuitti).

Mainittu aikaväli ei kata takuun piiriin kuuluvien renkaiden odotettavaa käyttöikää.

Takuu ei kata

Renkaita, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi seuraavista syistä:
 • Huonoista tieolosuhteista kuten tiellä olleista esteistä tai roskista aiheutuneet vaurot, esimerkiksi viillot, pistot (korjattavat tai ei), pullistumat, repeytymät tai iskujen aiheuttamat rikkoutumiset.
 • Väärä rengaspaine tai muut huollon laiminlyönnit.
 • Väärä asennus tai poisto.
 • Ajoneuvon tai pyörien viat kuten vääntyneet kiinnitykset, pyörien (akseleiden) väärä säätö, kuluneet tai vialliset osat.
 • Liikenneonnettomuudesta, korroosiosta, ilkivallasta, tulipalosta tai luonnononnettomuuksista aiheutuneet vauriot.
 • Laitteista ja väärästä käsittelystä aiheutuneet vauriot.
 • Renkaat, jotka ovat täytetty vaahdolla, suolavedellä tai muulla aineella ilman sijasta tai lisäpainon saavuttamiseksi. 
 • Väärä käyttötarkoitus, väärä käyttö, huolettomuus, pyöristä tai ketjuista aiheutuneet vauriot.


Muut poissulkemiset

 • Renkaat, joissa on käyttöiästä tai sääolosuhteista aiheutuneita vaurioita.
 • Puskutraktoreiden, kaukokuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen tai maansiirtokoneiden renkaat, joiden käytössä ylitetään Ton-Mile-Per-Hour (TMPH) (tonnimaili tunnissa) tai Ton-Kilometer-Per-Hour (TKPH) (tonnikilometri tunnissa) nimellisarvo.
 • Puskutraktoreiden ja kuormaajien renkaat, joiden käytössä ylitetään Work Capacity Factor (WCF) nimellisarvo.
 • Väärät varastointiolosuhteet.
 • Renkaat, jotka on asennettu O-renkaiden avulla  ja joiden käyttö tiehöylissä ja puskutraktoreissa ei ole sallittu.
 • Pinnoitetut renkaat.
 • Renkaat, joita on tehtaalta lähettämisen jälkeen muunneltu (uria syvennetty, kulutuspintoja entisöity jne.).


Mitä takuu kattaa?

Renkaat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi muista kuin yllä mainituista syistä, vaihdetaan tämän takuun mukaisesti.

Korvaukset

Renkaiden korvaamisen yhteydessä kerrataan jäljelle jääneen pintakuvion syvyysprosentti ostohinnalla eli korvataan pintakuvion jäljelle jäänyt osa.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa Rehvipartner OÜ:lle takuuvaatimus. Tarpeen vaatiessa tarkastetaan takuun piiriin kuuluva rengas Rehvipartner OÜ:ssä.

Rajoitukset ja poissulkemiset

Kaikki ilmoitetut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuustakuu ja käyttötarkoitustakuu ovat selväsanaisesti määriteltyjä tämän kirjallisen takuun voimassaoloajalla.

Kaikki velvollisuudet tai vastuu koskien ajanmenetyksiä, epämukavuuksia, ajoneuvon käytön rajoituksia tai muita suoria tai välillisiä vahingoita suljetaan tässä kohdassa pois.